Business advisor

Een positieve blik naar de toekomst, of een terughoudend gevoel? Dat zijn ondermeer de zaken die de ondernemer in het MKB bezig houden. Het zijn ook vaak zaken die hij voor zich houd. Het zijn meerdere ideeen, het is nog niet zo duidelijk en/of het is bedrijfsgevoelige informatie.


Het delen en uitwerken van deze informatie kunnen grote kansen bieden aan ondernemer en onderneming. Maar waar kan je terecht als zaken niet zo concreet zijn, er sterke gevoelsmatige kanten meespelen en als de tijd en/of kennis ontbreken om een en ander uit te werken.


Dirk Beck van Dirk+ kan hierin een rol vervullen. Enerzijds als klankbord en praatpaal en anderzijds om zaken concreet uit te werken in bijv. een prognose, businessplan of financieringsaanvraag, eventueel in meerdere scenario's.
De rol die hij invult is bij voorkeur niet eenmalig. Ideeen blijven vaak komen en de opgezette plannen vragen monitoring en bijsturing. De wereld blijft in beweging. Als bijkomstig voordeel kan Dirk ook helpen om eventuele organisatie aanpassingen ''accountants-proof'' te maken.

Dirk is registeraccountant met o.a. sterk ontwikkelde vaardigheden in het vertalen van plannen en ideeen naar de praktijk. Het inlevingsgevoel bij de mens achter de onderneming en zijn ondernemerskwaliteiten zijn erbij tot grote hulp.

  Bookmark and Share