Blog

Deponeringstermijn jaarrekening korter

Geplaatst op: 15-09-2014, bron: SRA

Deponeringstermijn bestuurders enig aandeelhouders bv ongewijzigd

Uit recente informatie omtrent de status van het in te dienen wijzigingsvoorstel over de deponeringstermijn,  in gevallen waarin de bestuurders tevens de enig aandeelhouders van een bv zijn, blijkt dat het Ministerie van Justitie heeft aangegeven dat nog wordt gezocht naar een wetsvoorstel waarin dit kan worden opgenomen.

Uit dit antwoord leiden wij af dat op korte termijn geen wijziging is te verwachten. Daarom geldt de huidige wettelijke regeling onverkort. Dat betekent dat in gevallen waarin de bestuurders tevens de enige aandeelhouders zijn, deponering uiterlijk op 8 december moet plaatsvinden.

Dat is alleen anders als de statuten uitdrukkelijk bepalen dat een afzonderlijk besluit van de algemene vergadering nodig is voor de vaststelling van de jaarrekening.

De risico´s

Het niet tijdig deponeren van de jaarrekening wordt door veel kredietbeoordelaars negatief uitgelegd. Ook ingeval er continuïteitsproblemen dreigen, is tijdig deponeren een belangrijk onderdeel van het afwentelen van bestuurdersaansprakelijkheid.

Terug naar nieuwsoverzicht Bookmark and Share