Blog

Ontslag en Ziekte

Geplaatst op: 31-05-2014, bron: Syncount

Als een werknemer binnen 28 dagen na het einde van het dienstverband ziek wordt en hij/zij nog geen nieuwe baan of een WW-uitkering heeft, dan telt dat ziektegeval mee bij de berekening van uw gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (t.w. het flex-deel). Voor werknemers die ziek uit dienst gaan geldt hetzelfde. Beide categorieën zieke ex-werknemers kunnen aanleiding zijn tot een hogere premie Werkhervattingskas. Achtergrond van deze regeling (Wet modernisering Ziektewet) is dat flexwerkers steeds vaker een beroep doen op een Ziekengelduitkering. Deze Wet is al eerder in werking getreden, maar de gevolgen zijn vanaf 1 januari 2014 merkbaar.

Vervelend is wel dat u als werkgever na beëindiging van de dienstbetrekking meestal geen grip meer heeft op herstel en re-integratie van een zieke werknemer. Daardoor zou het herstelproces van de ex-werknemer vertraging kunnen oplopen met een stijgende premie Werkhervattingskas als gevolg. Om dat te voorkomen verdient het aanbeveling om in de (nieuwe) arbeidsovereenkomsten voorwaarden op te nemen die de werknemer verplichten een ziekte te melden en mee te werken aan re-integratie inspanningen. Wij kunnen daarvoor desgewenst een tekst aanleveren. Tevens moet worden nagegaan of het contract met de Arbo- en re-integratiedienst voorziet in de begeleiding van zieke ex-werknemers.

Tip:

  • Begeleidt de vertrekkende werknemer tijdig bij de aanvraag van een WW-uitkering of een andere baan. Zodra uw ex-werknemer een WW-uitkering geniet of een andere baan heeft, telt zijn/haar ziekte niet meer mee bij berekening van de premie Werkhervattingskas.
  • Neem in de arbeidsovereenkomst voor de werknemer een verplichting op om mee te werken aan re-integratieverplichtingen.
  • Controleer of de dienstverlening van uw re-integratiespecialist zich ook uitstrekt tot ex-werknemers. 

Terug naar nieuwsoverzicht Bookmark and Share